Banka podataka o zdravlju naših pacijenata

Stomatološka ambulanta “Eurodental” je uvela program kompjuterskog praćenja stanja zdravlja i izvršenih tretmana svih naših pacijanata, tako da uvjek bez ikakve naknade možete dobiti podatke na vaš lični zahtjev o svemu što je u vezi sa zdravljem vaših zuba i usta. Iz razloga zaštite privatnosti naših pacijenata evidentirani podaci se čuvaju kao tajna i dostupni su samo ordinirajućem doktoru i lično pacijentu na njegov zahtjev.