Koncept prevencije

Naš cilj je dobro zdravlje zuba za vas i vašu porodicu. Zato brinemo o neophodnoj prevenciji. To sprovodimo kroz savjete, pomažemo vam da razumijete kako da se brinete o svojim zubima kako bi se smanjila potreba za dentalnim tretmanima. Mi vas savjetujemo da redovno obavljate rutinsko uklanjanje kamenca i mekih naslaga, čišćenje koncem i fluorizaciju, jer to sve pomaže u prevenciji zdravlja vaših zuba.